روزنامه های ايتاليا

Alto <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Adige<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> altoadi@tin.it Avvenimenti avvenire@avvenimenti.it     Brescia oggi redazione@bresciaoggi.it Corriere ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 244 بازدید

آدرس ايميل شبكه های تلويزيونی سراسری و محلي

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> آدرس ايميل شبكه هاي تلويزيوني Antenna 3 redazione@antenna3.it Ap. Biscom redazione@apbiscom.it Campobasso teleregione p.saluppo@aliseo.it Canale 5 canale5@mediaset.it Canale 55 canale55@hotmail.com Cinquestelle cinquestell@linet.it Disney channel Italia nicoletta.gelli@disney.com Eurosport lcimatti@eurosport.co.uk France2 france2@link.it <?xml:namespace prefix ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 194 بازدید

آدرس ايميل راديوها ی ايتاليا سراسری و محلي

راديوها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Antenna 3 redazione@antenna3.it Ap. Biscom redazione@apbiscom.it Campobasso teleregione p.saluppo@aliseo.it Canale 5 canale5@mediaset.it Canale 55 canale55@hotmail.com Cinquestelle cinquestell@linet.it Disney channel Italia nicoletta.gelli@disney.com Eurosport lcimatti@eurosport.co.uk France2 france2@link.it <?xml:namespace prefix = st1 ns = ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 177 بازدید

آدرس ايميل چند وقت نامه ها و برنامه های تلويزيونی ايتاليا

چند وقت نامه ها (هفته نامه ها ماهنامه ها و ...)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 30 Giorni 30giorni@uni.net Ad ad@condenast.it Astra aldomaggioni@res.it Auto Oggi autooggi@mondadori.it Bell'Europa edgmoneb@tin.it Bell'Italia edgmonbi@tin.it Brava ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 172 بازدید

رايزن سابق سفارت ايران در ايتاليا در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس:

كسي حاضر نيست فيلم سينمايي «ادواردو» را بسازد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 15/6/1382 خبرگزاري فارس: قديري‌ابيانه گفت: كسي حاضر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 164 بازدید
بهمن 83
3 پست
دی 83
3 پست
آبان 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
5 پست
دی 82
2 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
8 پست
خرداد 82
31 پست
اسفند 81
1 پست
وبلاگ
81 پست