پست های ارسال شده در دی سال 1383

آدرس ايميل شبكه های تلويزيونی سراسری و محلي

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> آدرس ايميل شبكه هاي تلويزيوني Antenna 3 redazione@antenna3.it Ap. Biscom redazione@apbiscom.it Campobasso teleregione p.saluppo@aliseo.it Canale 5 canale5@mediaset.it Canale 55 canale55@hotmail.com Cinquestelle cinquestell@linet.it Disney channel Italia nicoletta.gelli@disney.com Eurosport lcimatti@eurosport.co.uk France2 france2@link.it <?xml:namespace prefix ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

آدرس ايميل راديوها ی ايتاليا سراسری و محلي

راديوها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Antenna 3 redazione@antenna3.it Ap. Biscom redazione@apbiscom.it Campobasso teleregione p.saluppo@aliseo.it Canale 5 canale5@mediaset.it Canale 55 canale55@hotmail.com Cinquestelle cinquestell@linet.it Disney channel Italia nicoletta.gelli@disney.com Eurosport lcimatti@eurosport.co.uk France2 france2@link.it <?xml:namespace prefix = st1 ns = ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

آدرس ايميل چند وقت نامه ها و برنامه های تلويزيونی ايتاليا

چند وقت نامه ها (هفته نامه ها ماهنامه ها و ...)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 30 Giorni 30giorni@uni.net Ad ad@condenast.it Astra aldomaggioni@res.it Auto Oggi autooggi@mondadori.it Bell'Europa edgmoneb@tin.it Bell'Italia edgmonbi@tin.it Brava ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید