ادعای سایت رویداد مبنی بر درخواست وزارت خارجه ایران برای عدم پخش فیلم ادواردو

سایت خبری رویداد - ارگان رسمی حزب مشارکت - خبری به شرح زیر در رابطه با فیلم مستند ادواردو منتشر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

حديث ديگران

بخشهایی از پاسخهای خوانندگان وبلاگ حسین درخشان به یادداشت اهانت آمیز او ( به نقل از وبلاگ حسین درخشان ): ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعيد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

توطئه صهيونيستها در خانواده آنيلي براي انتقال ثروت به يهوديان

بسمه تعالي مطلب زير بخشي از اظهارات دکتر محمد حسن قديري ابيانه - کارشناس مسائل استراتژيک و دوست صميمي ادواردو در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید
بهمن 83
3 پست
دی 83
3 پست
آبان 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
5 پست
دی 82
2 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
8 پست
خرداد 82
31 پست
اسفند 81
1 پست
وبلاگ
81 پست